Komunální volby 2002
Tools
Typography

Volby 2002 - volební program Sdružení nezávislých - volba pro město

Jsme skupina lidí, které spojuje zájem o současnost a budoucnost našeho města. Nejsme svázáni stranickou disciplínou, uvažujeme svobodně, jsme nezávislí. Chceme naslouchat názoru občanů a spolupracovat se všemi rozumnými lidmi, nikoli pro svůj osobní prospěch, ale pro zdar věcí obecných.
Náš program vychází z reálných možností a miří do budoucna. Město je naše a my tuto práci chápeme jako službu tomuto městu a jeho občanům.

Oblast dopravy
- budeme při každé příležitosti připomínat nutnost obchvatu města, pro ty automobilisty, kteří v našem městě nemají cíl své cesty a budeme  maximálně nápomocni vedení města při přípravě na budování tohoto obchvatu,
- zapomenutí na tento letitý problém by mohlo způsobit, že by se nerealizoval, až nastane vhodnější ekonomická situace,
- opravy a rekonstrukce chodníků na území města,
- realizace rekonstrukce Nádražní ulice,
- realizace cyklistické cesty Uherský Brod - Luhačovice - Pozlovice přes přehradu,
- zabezpečení železničního přejezdu na ulici Družstevní (u zámku),
- zabezpečení projektu a realizace pěší zóny ulice Dr. Veselého jako hlavního přístupu do lázeňské zóny.

Integrované obce
- oprava chodníků a místních komunikací.
- rozšiření televizního vysílání o další programy včetně infokanálu města na TVP pro měst. část Polichno.

Oblast kultury, vzdělání, sportu
- maximální využití sportovní haly pro školy, naše občany, zejména mládež, tělovýchovné jednoty,
- zřízení klubu mládeže v MDK Elektra
- podpora rozvoje výpočetní techniky na základní škole, jejího maximálního využití,
- příprava výstavby nového městského plaveckého bazénu -studie, umístění,
- podpora všech organizací, jejichž náplní je zajištování volného času mládeže,
- rekonstrukce stávajících dětských hřišt,
- podpora kolektivů a souborů reprezentujících město - finančně, organizačně i materiálně všechny věkové kategorie.

Oblast sociální , byty
- podpora přednostního umístění našich občanů do domova důchodců v Luhačovicích,
- podpora výstavby bytů a malometrážních bytů.

Obchodní sít
- připravit podmínky pro vybudování obchodního centra v Zahradní čtvrti,
- podpora otevření obchodu se smíšeným zbožím v Pražské čtvrti.

Podnikání
- jedenkrát ročně uspořádat setkání podnikatelských subjektů mající přímý vztah k provozování služeb ve městě s vedením města,
- podpora místních podnikatelských aktivit formou grantů.

Organizační a legislativní záležitosti
- řešit problematiku veřejného pořádku ve vztahu k majitelům psů,
- vybavit veřejná prostranství koši a sáčky na psí exkrementy,
- zřídit další odborné komise zastupitelstva sezastoupením veřejnosti.

Věková i profesní vyváženost našich kandidátů dává záruku naslouchat všem spoluobčanům a je správnou volbou pro město.

02_sdruzeni_nezavislych_B

02_sdruzeni_nezavislych_kandidatka_s_vysledky