Komunální volby 2002
Tools
Typography

Volební program - "člověk na prvním místě"

Podpora podnikání místních subjektů zejména zadáváním zakázek v případě dostačujících kapacit těchto firem.

Řešení bytové otázky, hledání podpory pro výstavby bytů.

Podpora mateřského, základního, středního školství, Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže v Luhačovicích.

Podpora organizací působících mimo školy a pracujících s dětmi a mládeží.

Provádět výběrová řízení komisemi, do kterých budou zváni zastupitelé a další odborníci se zkušenostmi v dané oblasti.

Vyjednávat o možnosti zřízení lékařské pohotovostní služby v Luhačovicích.

Podpora policie jako záruky bezpečnosti občanů a hasičského sboru jako záruky pomoci občanům v havarijních situacích.

Vyhodnocovat potřeby integrovaných obci Polichno, Kladná-Žilín, Řetechov a v závislosti na rozpočtu je realizovat.

Hledat možnosti dalšího rozvoje sportovního areálu Radost.