Komunální volby 2002
Tools
Typography

Občanská demokratická strana

Město, lázeňství a svobodný občan - toto skloubení představuje harmonii a soulad lazeňského města Luhačovice. Místa, ve kterém žijeme, se kterým dýcháme jeho každodenní život. Další rozvoj tohoto nádherného kousku naší země nebude možný bez lidí zapálených, odpovědných, ochotných i obětavých, tedy takových, kteří se nebojí řešit problémy, které před ně doba postavila. Očekávaný vstup do evropského společenství, nově vytvořený územněsprávný celek ve městě, který přebírá většinu pravomocí končícího okresu a kromě toho běžný život města se všemi jeho problémy a složitostmi. To je budoucí období, ve kterém vám ODS v zastoupení svých kandidátů nabízí program dalšího rozvoje Luhačovic.

Oblast dopravy
- iniciovat vytvoření odborné dopravní komise, která se bude zabývat řešením dopravní situace v centru, včetně parkovacích ploch - výstavba a údržba komunikací i v okrajových částech města
- řešení nově vzniklého centrálního prostoru v ulici Družstevní
- vytvoření cyklotrasy přes Luhačovice včetně řešení prostoru lázní
- obnovit jednání směřující k zahájení realizace obchvatu Luhačovic
- dále řešít úpravu centrálního náměstí a pokračování ve výstavbě pěší zóny

Oblast podnikatelská
- ve spolupráci s lázeňskými subjekty zvýšit propagaci města s cílem prodloužit sezónu ve městě (pořádání kongresů a sympozií) - spolupráci s podnikatelskými subjekty dosáhnout vyšší efektivity ve vložených investicích města
- podporu místních podnikatelů při realizaci investic města Oblast školství
- dobrý stav školských zařízení a jejich bezproblémový chod je základním předpokladem ke správné výchově mladé generace - trvalá podpora a spolupráce se střední školou při jejím dalším rozvoji
- pomoc při stabilizaci pedagogického sboru

Oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit
- podpora všech organizací, které se věnují využití volného času, především pak dětí a mládeže
- pokračování v dostavbě Sportovního centra Radostova jako skutečného střediska sportovního dění v Luhačovicích, usilovat o výstavbu bazénu v této lokalitě
- podporovat kulturu a sportovní akce nadregionálního charakteru, které budou přispívat k větší propagaci města

Oblast bytové problematiky a infrastruktury
- prosazovat prodej komunálních bytů do osobního vlastnictví bydlících občanů
- podpora bytové výstavby především mladých rodin s dětmi s využitím státních dotačních programů - zasadíme se o dořešení pokrytí televizního signálu včetně infokanálu na celém území Luhačovic
- v návaznosti na územní plán řešit další možnosti rozvoje individuálního bydlení - podporovat výstavbu garáží v dolní části města

Oblast zdravotně-sociální
- vytvářet podmínky pro udržení rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče
- prosazovat znovuzavedení lékařské služby první pomoci nebo přijatelného náhradního řešení pro občany - řešit otázku výstavby zařízení s pečovatelskou službou pro starší spoluobčany

Integrované obce
- dostavba plynofikace Řetechova
- řešení otázky pitné vody a televizního signálu na Polichnč - dořešení společenského centra v Kladné-Žilín