Komunální volby 2010
Tools
Typography
Č. Jméno Věk Strana Příslušnost Povolání Bydliště
1 Jordák František Ing. 62 KSČM KSČM stavební inženýr Luhačovice
2 Tureček Jan Ing. 63 KSČM KSČM lesní inženýr Luhačovice
3 Kollarčík Lukáš Mgr. 25 KSČM KSČM historik Luhačovice
4 Dostálek Roman Ing. 44 KSČM BEZPP soukromý zemědělec Luhačovice
5 Smrčková Anička 60 KSČM BEZPP keramička Řetechov
6 Novosad Pavel 50 KSČM BEZPP zámečník Polichno
7 Buriánek Josef 66 KSČM BEZPP řidič Kladná Žilín
8 Ovesný Miroslav Ing. 29 KSČM BEZPP voják Luhačovice
9 Humeník Róbert 34 KSČM BEZPP automechanik Luhačovice
10 Kaščák Michal Ing. 62 KSČM BEZPP výzkumný pracovník Luhačovice
11 Kolář Jiří 56 KSČM BEZPP masér Luhačovice
12 Kociánová Alena 45 KSČM KSČM účetní Luhačovice
13 Stacha Vojtěch 70 KSČM BEZPP stavební technik Luhačovice
14 Novosádová Libuše 65 KSČM BEZPP prodavačka Luhačovice
15 Durďák Leoš RSDr. 46 KSČM BEZPP masér Luhačovice
16 Bachůrková Alena 60 KSČM BEZPP administrativní pracovnice Polichno
17 Smolek Josef 58 KSČM BEZPP řidič Luhačovice
18 Chmela Dalibor 49 KSČM BEZPP obchodník Luhačovice
19 Gardoň Štěpán 76 KSČM KSČM policista Luhačovice
20 Plášková Libuše 74 KSČM KSČM účetní Luhačovice
21 Macek Josef Ing. 78 KSČM KSČM voják z povolání - pilot Luhačovice

 

Volební program Komunistické strany Čech a Moravy v Luhačovicích na volební období 2010 - 2014

„S lidmi a pro lidi“

Komunistická strana Čech a Moravy je jediná strana kterou si „elita této země“ , nadnárodní kapitál ani místní koalice nedokázali ani nedokáží koupit – strana , která i přes šikanu a ponižování stojí jako jediná na straně občanů.

Změňme společně dvacet let trvající poměry na radnici, stejné tváře v čele města, které jsou spojeny s politickým kšeftařením, klientelismem a podporou úzkých skupinových zájmů na úkor většiny obyvatel Luhačovic a integrovaných obcí.

„ KSČM – jediná na straně Luhačovjanů - jediná opozice – jediná síla změny! “

Hlavní body volebního programu KSČM v Luhačovicích

1. Ostře kritizujeme dvacet let vlády stejných lidí, kde jeden kryje druhého a všichni kryjí všechny. Chceme změnit a donutit Úřad aby pracoval  skutečně v zájmu občanů.

2. Budeme i nadále mluvčími pro řešení skutečných potřeb a požadavků občanů

3. Prosazujeme prohloubení a obnovení samosprávy – osadní výbory i v  Luhačovicích

4. Jsme proti výprodeji majetku města, který nastřádali naši předchůdci za desítky let.

5. Chceme se zasadit o dodržení slibu výstavby sociálních bytů , startovacích bytů a bytů důstojného stáří .

6. Trváme na přetvoření současné nedůstojné podoby Luhačovických novin včetně odstranění cenzury s kádrováním příspěvků a dodržování zásad novinářské etiky.

7. Požadujeme přímé přenosy ze zasedání zastupitelstva včetně úplného záznamu.

8. Trváme na dodržování jednacího řádu , předkládání řádně zdůvodněných podkladů zastupitelům 10 dnů před jednáním.

9. Chceme, aby Zastupitelstvo města Luhačovice přijalo závazný volební program na čtyři roky. Odstraníme tím dosavadní živelnost, která nahrává spekulantům a zájmovým skupinám.

10.Prosazujeme veřejnou kontrolu činnosti vedení města na veřejných schůzích, které by se konaly nejméně dvakrát ročně. Zde by vedení města občanům skládalo účty za plnění volebního programu, srozumitelně informovalo o hospodaření města, nakládání s veřejnými prostředky . Informovalo občany o problematice správy města a převzalo by podněty občanů k naplnění jejich skutečných potřeb.

11.Požadujeme, aby městské části Polichno, Kladná-Žilín, Řetechov měly stejná práva na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb, včetně rovného zastoupení v zastupitelstvu.

12.Požadujeme provedení auditu hospodaření samosprávy a výkonu státní správy za volební období 2006 -10 , nejen příspěvkových organizací .

13.Požadujeme posílení pozice kontrolního , finančního a také stavebního výboru o jejichž kvalifikovaných závěrech rozhodnou nakonec osoby nekvalifikované.

14.Řešení problematiky zaměstnanosti , otevřené programy veřejně prospěšných prací.

15.Zásadní řešení dopravní situace ve městě včetně parkování a těžké nákladní dopravy

16.Jednat o obnovení projektu na vybudování obchvatu města , kterého se populisticky popřevratové vedení města vzdalo.

17.Budeme trvat na prošetření kontroverzních a nákladných veřejných zakázek města. U nových veřejných  zakázek chceme kontrolu už ve fázi zpracování zadání (zveřejněním na internetu) a jejich realizaci pak pod veřejnou kontrolou občanů.

18.Budeme prosazovat zvýšení  částky na údržbu a obnovu majetku města – povrchy chodníků a komunikací , městský mobiliář , mosty a lávky.

19.Budeme prosazovat zajištění čistoty naší „říky“ Olšavy a zvýšení její údržby.

20.Budeme podporovat programovou spolupráci Města a Lázní a.s. – lázeňství je zdrojem prosperity města Luhačovice.Zachování jedinečného mikroklima tohoto lázeňského místa.

 

Nastala doba pro změnu
po 21 letech jste už poznali kdo je kdo.
Jste zklamaní vývojem v Luhačovicích, jste nespokojeni

Pojďte volit

pojďte s námi do toho – svou volbou zvolte a podpořte jedinou opozici v tomto městě , která společně s vámi bude hájit vaše zájmy

Dejte svůj volební hlas KSČM – volte číslo 3


Nenechte se zmást osvědčenou taktikou „taky politiků“ vznikem nových stran a recyklovanými  přeběhlíky – chtějí si jen udržet své vlastní zájmy.

Zdroj: oficiální volební materiály KSČM