Leden 2019
Tools
Typography

V sobotu 5. ledna 2019 vyrazili po požehnání koledníků na mši svaté a za vydatného sněžení do ulic koledníci s kasičkou a písní na rtu. V územní působnosti Charity Luhačovice je jedenáct obcí. Za velké podpory dobrovolníků, obcí a veřejnosti se tato tradice mohla konat již po devatenácté, za to všem patří nesmírné díky. 

V sobotu 5. ledna 2019 vyrazili po požehnání koledníků na mši svaté a za vydatného sněžení do ulic koledníci s kasičkou a písní na rtu. V územní působnosti Charity Luhačovice je jedenáct obcí. Za velké podpory dobrovolníků, obcí a veřejnosti se tato tradice mohla konat již po devatenácté, za to všem patří nesmírné díky. 

„Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých“ říká o sbírce Mons. Jan Graubner, metropolita moravský. Tuto sbírku pořádá Charita Česká republika.

Celkově tedy koledovalo 52 skupinek koledníků, v letošním roce někde i se čtyřmi králi, takže celkově bylo zapojeno více než 200 koledníků přinášejících do domácností radostnou zvěst o narození Ježíše. Nad dveřmi nechávali nápis K + M + B, který žehná jejich domu. Díky jejich snaze a štědrosti občanů Luhačovic a okolních obcí bylo v  našem regionu vykoledováno 376.546,- Kč, téměř o 22.000,- Kč více než v roce 2018.

Výsledky koledování v jednotlivých obcích

Biskupice - 27.941,-Kč
Dolní Lhota - 27.280,-Kč
Horní Lhota - 26.585,-Kč
Kladná-Žilín - 10.545,-Kč 
Ludkovice - 28.416,-Kč
Luhačovice - 132.286,-Kč
Podhradí - 14.950,-Kč
Polichno - 9.575,-Kč
Pozlovice - 51.138,-Kč
Řetechov - 11.730,-Kč
Sehradice -  36.100,-Kč
Celkový výtěžek 376.546,-Kč                         

Velmi děkujeme všem za vlídné přijetí koledníků, za poskytnutí občerstvení. Jako každý rok část výtěžku poputuje na přímou pomoc rodinám s dětmi v našem regionu, a další část na rozvoj sociálních služeb Charity Luhačovice. Velmi děkujeme všem pracovníkům měst a obcí, kteří nám pečetí pokladničky a počítají celkový výtěžek. Děkujeme všem vedoucím skupinek, kteří se ochotně zapojili, a také malým tříkrálovým koledníkům. Vaší pomoci si velmi vážíme. Děkujeme všem za příspěvky do této celorepublikové sbírky, věříme, že i Vám přinesli naši tříkráloví koledníci radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích.

Mgr. Karel Adámek, místní koordinátor Tříkrálové sbírky 2019

Mgr. Lenka Semelová, ředitelka organizace

více informací: www.trikralovasbirka.cz, foto: Lukáš Hýsek