Komunální volby 2010
Tools
Typography

Kandidátní listina:


Č. Jméno Věk Strana Příslušnost Povolání Bydliště
1 Hubáček František PhDr. 51 ODS ODS starosta města Luhačovice Luhačovice
2 Hubáček Jaroslav Ing. 47 ODS ODS podnikatel Luhačovice
3 Kocman Ladislav Ing. 48 ODS ODS stavební inženýr Luhačovice
4 Nesázal Marek Mgr. 37 ODS ODS jednatel společnosti Luhačovice
5 Mejzlík Tomáš Mgr. 40 ODS BEZPP ředitel sportovního centra Luhačovice
6 Pochylý Stanislav MUDr. 49 ODS ODS lékař Luhačovice
7 Suchánek Ondřej 33 ODS ODS živnostník Luhačovice
8 Hnátek Jiří MUDr. 59 ODS BEZPP lékař Luhačovice
9 Sládek Jiří 64 ODS BEZPP učitel ZUŠ Luhačovice
10 Vavrysová Iva Ing. 46 ODS ODS obchodní ředitelka Luhačovice
11 Černý Vladan Bc. 47 ODS BEZPP ředitel hotelu Luhačovice
12 Dostálek Miroslav 63 ODS ODS stavební technik Luhačovice
13 Hégr Lubomír MUDr. 48 ODS ODS praktický stomatolog Luhačovice
14 Žáček Martin 42 ODS ODS živnostník Luhačovice
15 Janík Dušan 68 ODS ODS živnostník Luhačovice
16 Živnéř Pavel 23 ODS ODS živnostník Luhačovice
17 Košař Robert 36 ODS ODS živnostník Luhačovice
18 Hubáčková Dagmar Ing. 45 ODS ODS referent státní správy Luhačovice
19 Vítková Emanuela Mgr.Bc. 51 ODS ODS poradce-specialista Luhačovice
20 Kuderová Eva Ing. 36 ODS ODS projektový manažer Luhačovice
21 Jelínek Jan 28 ODS ODS profesionální sportovec Luhačovice

Volební program ODS pro komunální volby 2010:

Lázeňství a cestovní ruch
- rekonstrukce ul. Dr.Veselého a lázeňského parku z programů EU
- dále pokračovat ve spolupráci se všemi podnikatelskými subjekty podnikajícími v oblasti cestovního ruchu a lázeňství
- rozšíření činnosti infocentra a jeho aktivit
- další rozvoj oblasti luhačovicka

Doprava a životní prostředí
- hledání řešení bezpečného propojení pro cyklisty mezi městem a přehradou
- dořešení omezení průjezdu kamionů přes město
- realizace cyklostezky Luhačovice – Uherský Brod
- realizace kompletního nového značení ve městě
- řešení dopravy a parkování ve městě s důrazem na ulici Družstevní a Nádražní
- realizace centrálního místa odpadového hospodářství

Rozvoj infrastruktury a bydlení
- pokračování prodeje městských bytů do osobního vlastnictví
- podpora nových lokalit pro bydlení
- postupná rekonstrukce místních komunikací a chodníků ve městě i integrovaných obcích

Školství, kultura, sport
- dobudování školního hřiště
- podpora DDM řešením oprav zámku
- soustavná pozornost materiálnímu vybavení škol
- spolupráce s jedinou střední školou ve městě
- zachování grantového systému města v rozdělování dotací
- pokračovat v přebudování MěDK Elektra na moderní společenské centrum

Sociální a zdravotní oblast
- zachování stávajícího systému lékařské péče ve zdravotním středisku
- podpora místní charity
- podpora seniorských aktivit a občanů se zdravotním postižením ve městě

Podnikatelská oblast
- podpora podnikatelů při realizaci jejich záměrů na území města
- hledání společných projektů pro nové podnikatelské záměry/PPP projekty/

Organizační a legislativní záležitosti, chod města
- sledování maximální efektivity chodu MěÚ a jimi řízených organizací
- formou vyhlášek a nařízení řešit negativní jevy ve městě

Podpora integrovaných obcí
- podpora volnočasových aktivit občanů
- podpora rodinného bydlení
- trvalé řešení zastávek a přechodu pro chodce v Polichně
- postupné budování společensko-sportovního centra v Kladné-Žilín
- podpora výstavby hasičské zbrojnice na Řetechově