Červen 2023
Tools
Typography

Cyklisté v Luhačovicích se mohou radovat. Město má přislíbenou dotaci na vybudování nové cyklostezky, která propojí místní část Polichno s již hotovou cyklostezkou od Újezdce u Luhačovic. Nový kilometrový úsek cyklistické stezky povede od hranice katastrů Polichno a Újezdec u Luhačovic podél silnice II/490 až do místní části Polichno. „Náklady jsou odhadovány na cca 37,5 milionu korun, z toho dotace z Integrovaného regionálního operačního programu bude maximálně 31,8 milionu korun. Záležet bude na výběrovém řízení na zhotovitele stavby, které se nyní připravuje. Hlavní část stavebních prací by měla proběhnout v roce 2024,“ upřesnila projektová manažerka Magdalena Blahová.

Cyklisté v Luhačovicích se mohou radovat. Město má přislíbenou dotaci na vybudování nové cyklostezky, která propojí místní část Polichno s již hotovou cyklostezkou od Újezdce u Luhačovic. Nový kilometrový úsek cyklistické stezky povede od hranice katastrů Polichno a Újezdec u Luhačovic podél silnice II/490 až do místní části Polichno. „Náklady jsou odhadovány na cca 37,5 milionu korun, z toho dotace z Integrovaného regionálního operačního programu bude maximálně 31,8 milionu korun. Záležet bude na výběrovém řízení na zhotovitele stavby, které se nyní připravuje. Hlavní část stavebních prací by měla proběhnout v roce 2024,“ upřesnila projektová manažerka Magdalena Blahová.

Více na novinykraje.cz