Třebaže leží na katastrálním území Pozlovic, zvána bývá přehradou Luhačovickou. Přitahuje vždy. Letos na jaře v době nejtvrdšího rozvoje koronaviru tu hledali lidé chvíli odreagování, v létě tu bylo nádherně plno jako normálně, nu a teď je tu zase nová poloha. Je podzim, znovu řádí nákaza, lidí obecně ubylo a do toho přišly vydatné deště. A právě ty změnily – snad jen dočasně – atraktivní místo k horšímu. Značnou část hladiny totiž pokrývá vše, co se dalo ještě koncem minulého týdne najít na březích.

Občané i návštěvníci Luhačovic od října využívají moderní dopravní terminál. V prvních říjnových dnech se ještě doplňovala část mobiliáře a dokončovaly se parkové úpravy. Kompletní rekonstrukce autobusového nádraží byla největší letošní investicí města a přináší cestujícím lepší komfort při přestupu mezi různými druhy dopravy i větší bezpečnost a moderní řešení celého prostoru. „Kromě kompletní rekonstrukce nástupišť, povrchů silnice a  souvisejících ploch byla u nádraží vybudována zcela nová okružní křižovatka, která nahradila původní křižovatku a točnu pro autobusy. V prostoru okružní křižovatky vznikla i nová  parkovací místa pro stání do 5 minut, která jsou určena hlavně pro snadné vysedání dětí, které rodiče přivážejí ráno auty do nedaleké školy. Další parkovací místa pro krátkodobé stání jsou i vedle budovy vlakového nádraží,“ uvedl místostarosta Jiří Šůstek, který má v gesci investice města. 

Společnostem Lázně Luhačovice a Léčebné lázně Jáchymov, které tvoří jednu lázeňskou skupinu, podle jejich ředitele a prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy program COVID lázně příliš nepomohl. Přínosem podle něj mohl být spíše pro menší a střední lázně. Program na podporu českých lázní připravilo ministerstvo pro místní rozvoj, spočíval v příspěvku 4000 korun na pobyt o minimální délce šesti nocí a při využití alespoň pěti procedur.

Strážníkům Městské policie Luhačovice byl předán na konci září do užívání první elektroskútr. Díky nové mobilitě budou moci provádět kontrolní a hlídkovou činnost častěji na mnohem větším území. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Dotace je zaměřena na podporu alternativních způsobů dopravy.  Nákup elektroskútru vyšel město na 92 tis. Kč, přitom 20 tis. Kč bude hrazeno z dotace. Tento nový dopravní prostředek pro Městskou policii Luhačovice zůstal prakticky ve standardním provedení, doplnilo se pouze speciální označení. V ulicích města lidé nové vozidlo začnou potkávat, jen co bude zaregistrováno a formálně uvedeno do provozu.