Ve středu 17. března se otevřelo nové očkovací centrum v luhačovickém Zdravotním středisku.  Luhačovice jsou první obcí s rozšířenou působností v kraji, která pro občany takto centrum zřídila. Očkovat vakcínou Comirnaty od společnosti Pfizer se začalo od 7:30. K očkování se dostavili lidé zaregistrovaní v uplynulých dnech přes centrální registrační systém, kteří přicházeli na konkrétní čas. Vše probíhalo bez potíží a podle plánu. S rozjezdem centra tak mohl být spokojen kromě odborného personálu a očkovaných také starosta Marian Ležák, který u startu centra nemohl chybět.

Snahou města je zvýšit bezpečnost v dopravě na nejpalčivějších místech, kde je překračování nejvyšší povolené rychlosti velkým problémem. „Lidé po zvýšení bezpečnosti silničního provozu dlouhodobě volají a vedení města se opakovaně snažilo najít řešení. Způsob provedení vždy musí odpovídat požadavkům Policie ČR a námi původně zamýšlené řešení doplnit inkriminovaná místa o semafory nebylo schváleno. Hlavním požadavkem ze strany dotčeného orgánu je udržení plynulého provozu, a proto se Luhačovice chystají po vzoru okolních měst zavedení zklidnění dopravy s pomocí stacionárních radarů,“ poznamenal starosta Marian Ležák.

[Rezervaci již fungují] V Luhačovicích dokončují přípravu očkovacího centra. Nachystané je technické zázemí, v úterý 16. března dostane očkovací centrum v tamním Zdravotním středisku vakcíny a očkování začne ve středu 17. března.

K dalšímu jednání o plánované rekonstrukci luhačovické sokolovny se 4. března sešli zástupci města Luhačovice a Zlínského kraje. S krajskou radní pro školství Zuzanou Fišerovou a zástupci odboru strategického rozvoje KÚZK se starosta Luhačovic Marian Ležák a místostarosta Jiří Šůstek setkali nejprve krátce na radnici, poté hosty přímo provedli sokolovnou, kde se k nim připojila i ředitelka ZUŠ Luhačovice Monika Slováková.  „Naší společnou snahou je objekt sokolovny, která je teď v majetku města, co nejdříve opravit, aby mohla začít sloužit jako nové sídlo Základní umělecké školy Luhačovice zřizované krajem. Rekonstrukce by měla nabídnout vzdělávacímu zařízení moderní prostory na jednom místě ve snadno a bezpečně přístupné lokalitě,“ vysvětlil starosta Marian Ležák. 

Lázeňské společnosti rodinného holdingu ROYAL SPA rychle zareagovaly na nutnost testování ve firmách a během dvou týdnů provedly již stovky antigenních testů ve společnostech ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Výsledky jsou zatím velmi potěšující. Antigenní testování ve firmách odhalilo jen minimum pozitivních zaměstnanců. „Obrací se na nás především větší zaměstnavatelé z regionu, kteří mají nyní povinnost pravidelně testovat své zaměstnance. Zpravidla s týmy zajíždíme do průmyslových zón a během jedné hodiny jsou dvě zdravotní sestry schopné provést až 90 testů,“ popsala ředitelka Léčebných lázní Luhačovice – Sanatorium Miramare Veronika Záhorská, která tak i v této těžké době nalezla tímto způsobem práci pro svůj personál. Navíc díky těmto službám přispívají také k bezpečnému prostředí ve firmách i městech.

Nové očkovací centrum připravuje město Luhačovice ve své budově Zdravotního střediska na ulici Masarykova. „Jsme připraveni v druhé polovině března otevřít očkovací centrum pro veřejnost. Centrum bude sloužit nejen občanům našeho města, ale je určeno pro všechny zájemce o očkování proti covidu z obcí spadajících pod správní obvod ORP Luhačovice. Využili jsme dvě volné ordinace v prvním patře, kde se dokončují nutné úpravy, jako potřebné propojení obou místností novým průchodem nebo nové podlahové krytiny a dovybavení nábytkem. Odborný personál je již zajištěn přes kliniku IVF Zlín, která je garantem provozu. Budeme tedy brzy připraveni vše spustit a start očkování bude záviset jen na dodávce potřebných vakcín,“ informoval starosta Ing. Marian Ležák.