Již v roce 2023 získají žáci Základní umělecké školy Luhačovice nové prostory pro jejich výuku. Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém posledním zasedání v listopadu schválilo dotaci ve výši 21.298.000 Kč na rekonstrukci budovy luhačovické Sokolovny, kam se ZUŠ Luhačovice po jejím dokončení má přestěhovat a kde bude mít škola své sídlo. Celková částka rekonstrukce přesáhne částku 40 milionů Kč. Investorem tohoto záměru je Město Luhačovice.

Zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu je jednou z priorit Městské policie Luhačovice. Dopravní výchova je zaměřena na předávání jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností dětem přímo v ulicích lázeňského města, hravým a přesto odpovědným způsobem.