Říjen 2018
Tools
Typography

Výrazně se zlepšil technický stav a bezpečnost na 650metrovém svažitém úseku silnice z Luhačovic směrem na Kladnou-Žilín. Na tomto úseku skončila rekonstrukce silnice za více než 10 milionů korun. 

Výrazně se zlepšil technický stav a bezpečnost na 650metrovém svažitém úseku silnice z Luhačovic směrem na Kladnou-Žilín. Na tomto úseku skončila rekonstrukce silnice za více než 10 milionů korun. 

Úsek silnice, jehož rekonstrukci Ředitelství silnic Zlínského kraje realizovalo, je v Luhačovicích důležitou přístupovou cestou k centrálnímu městskému sportovišti, ke hřbitovu a současně spojuje Luhačovicko s oblastí Bojkovicka.

Předmětem zakázky byla rekonstrukce silnice II/496 v Luhačovicích, ulice Hradisko, včetně vybudování nové pilotové stěny. Začátek rekonstrukce se nachází v místě křižovatky se silnicí II/492, konec v místě u zdi městského hřbitova. Celková délka rekonstruovaného úseku je 650 metrů. Rekonstrukce spočívala v odfrézování živičných vrstev vozovky v tloušťce 100 milimetrů a v jejich nahrazení novými vrstvami. Nedostatečně únosné části podloží byly sanovány. Byly rozšířeny směrové oblouky vozovky. Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem povrchu vozovky a podélným odvodňovacím proužkem o šířce 250 milimetrů podél betonových obrub.

Součástí stavby bylo osazení levostranné betonové silniční obruby podél silnice II/496, dále vybudování levostranné opěrné zdi v délce 56 metrů s dvěma řadami pilot. Trámec byl opatřen ocelovým svodidlem. V nestabilním úseku o délce 120 metrů bylo zajištěno odvodnění paty svahu. Bylo osazeno trvalé svislé dopravní značení.

Souběžně se stavbou ŘSZK město Luhačovice rekonstruovalo chodník, položilo nové obruby a zajistilo napojení místních komunikací a vjezdů.

Zhotovitelem stavby byla firma COLAS CZ, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 10,112 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována s využitím prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce zde byly zahájeny koncem května 2018.

TZ Ředitelství silnic Zlínského kraje