Únor 2020
Tools
Typography

Opravy chodníků a rozvoj další infrastruktury ze svého rozpočtu letos významným způsobem podpoří město Luhačovice. „Jen na opravy chodníků a dalších komunikací jsou v rozpočtu vyčleněny 2 miliony Kč. Jednotlivé lokality se budou teprve upřesňovat, protože rekonstrukce synchronizujeme s výměnou inženýrských sítí ve městě, hlavně půjde o domluvu s plynaři,“ informoval místostarosta Jiří Šůstek. 

Opravy chodníků a rozvoj další infrastruktury ze svého rozpočtu letos významným způsobem podpoří město Luhačovice. „Jen na opravy chodníků a dalších komunikací jsou v rozpočtu vyčleněny 2 miliony Kč. Jednotlivé lokality se budou teprve upřesňovat, protože rekonstrukce synchronizujeme s výměnou inženýrských sítí ve městě, hlavně půjde o domluvu s plynaři,“ informoval místostarosta Jiří Šůstek. 

Už teď je naopak jasné, že finanční prostředky se budou investovat do přípravy opravy ulice Hrazanská nebo přípravy budování ZTV v lokalitě Ludkovická. Chystá se kromě toho také rekonstrukce a vznik některých parkovišť. 

„Projektovou dokumentaci za cca 180 tisíc připravíme na úpravy parkoviště u lázeňských garáží, kde místo původního nevyužívaného prostoru pro autobusy vzniknou parkovací místa pro osobní auta.  Za cca 160 tisíc dokončíme projektovou dokumentaci na plánovanou rekonstrukci rozsáhlého parkoviště u Alfa marketu. Nové parkoviště pro cca 32 vozů se chystá v ulici Družstevní v místě bývalé váhy, která bude odstraněna. Na projektovou dokumentaci této akce máme vyčleněno 73 tis. Kč,“ upřesnil místostarosta.

Už letos se bude realizovat v místních částech instalace nových hlásičů varovného systému a digitální povodňové plány města a celého obvodu obce s rozšířenou působností. „Na tuto akci půjdou celkově přibližně 4 miliony Kč. Ve financování nám pomůže dotace ve výši do 2,8 milionu, kterou se podařilo získat z Operačního programu Životní prostředí,“ dodal Šůstek.

Dokončena bude po dlouhém úsilí výměna lávky pro pěší za Alfa marketem. Původní musela být kvůli špatnému technickému stavu uzavřena už v roce 2017, následně byl opodál umístěn dočasný zapůjčený mostek a koncem roku 2018 ho nahradila nová lávka. Ta se ale teprve nyní usadí natrvalo  do místa původního mostku. Vše je totiž po složitých přípravách nachystáno na přemístění plynového potrubí a elektrického vedení, které starý mostek nesl a které bude teď umístěno na novou lávku. Dokončení akce si vyžádá cca 900 tisíc Kč. 

V rámci rozpočtu TS Luhačovice bude pořízeno nové vozidlo na sběr komunálního odpadu, Celková vynaložená částka bude cca 5 milionů Kč. V tomto roce bude zaplacena polovina. 

Zdroj: TZ MěÚ Luhačovice